PREZYDIUM RADY RODZICÓW               

Przewodniczący : Marcin  Jakubas (tel. 600384290)

Zastępca przewodniczącego : Monika Król

Skarbnik : Anna Duda

Sekretarz :Tomasz Grysiak

Członek : Marta Grabiec

Członek : Piotr Markiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący :

Członek : Robert Białkowski

Nr konta Rady Rodziców - 38 1020 2892 0000 5102 0015 7735

 

DYŻURY DYREKCJI - DLA RODZICÓW I UCZNIÓW w roku szkolnym 2020/2021:

W okresie wakacji prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie się. 

wicedyrektor Joanna Cibor  -  Technikum Budowlane Nr 1

wicedyrektor Bożena Niedenthal   -  Branżowa Szkoła I stopnia, Branżowa Szkoła II stopnia, Liceum dla Dorosłych

kierownik szkolenia praktycznego Teresa Figiel 

 

   

                                                                   -