RADA  PEDAGOGICZNA  ZSB Nr 1

 

 

     KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor:  mgAndrzeMielczarek

Wicedyrektorzy mgJoannCibor

                        mginż. Bożena Niedenthal

Kierowniszkolenipraktycznego mgr Teresa Figiel

 

 

     NAUCZYCIELE

mgr inż.  Ewa Bartosik 

mgr  Ewa  Borowiecka 

mgr inż.  Grażyna Chmurska

mgr Maciej Ciapka

mgr inż. Elżbieta Dziekan

mgr inż. Monika Galos

mgr Joanna Grabowska

mgr inż. arch.  Hanna Grochowalska 

mgr Piotr Gruca

mgr Sylwia Igielska

mgr  Beata Kapłańska 

mgr  Barbara Kasiarska-Bulka  

mgr  Ewa Korczyk                                                

mgr  Halina Kowalska  

dr  inż. Piotr Krzyk                               

mgr Paweł  Kukla                   

mgr inż. arch. Anna Laskowska                    

mgr inż.  Danuta Legutko

mgr Barbara Łopacińska                

mgr Bogdan  Łyczko                                

mgr Adam Madej                  

mgr Wioletta Madej  

mgr inż. Agata Mazur

inż  Jacek Michalak                                                         

mgr  Zdzisław Mleczek                                                                                                  

mgr inż. Marta Potępa                                             

mgr inż. arch. Anna Romer                     

mgr Elżbieta Rudowicz                                            

mgr Emilia Sermet

mgr inż.arch. Ewa Sikora

mgr inż. Bartosz Smółka                    

mgr Lucyna Sobczyk                 

mgr inż. Jan Sokołowski    

mgr inż. Bożena Sosnowska                   

mgr inż. arch. Elżbieta Steczkowska                                            

mgr Jolanta Synowiec      

mgr inż. Małgorzata Świerczek                                                   

mgr Katarzyna Wardzała                                              

mgr Renata Wiśniowska                 

mgr Piotr Witek                      

mgr Teresa Wojciechowska                  

mgr inż. Sławomir Zbylut                            

mgr Bogusław Zygmunt    

                       

Pedagog szkolny:  mgr Halina Polaska                    

Nauczyciel-bibliotekarz:  mgr Katarzyna Szpunar   

                                  

 

    INTERNAT

Kierownik Internatu:  mgr Małgorzata Dziadkowiec                        

mgr Mirosław Jaworski                            

mgr Beata Miś                    

mgr Piotr  Plechta                      

mgr Anna Wiśniewska   

mgr Izabela Górska